Grafický design

— návrhy logotypů a firemního stylu (corporate identity)
— design a realizace časopisů, výročních zpráv a brožur
— knihy: grafická úprava, návrh obálek, sazba
— návrh a realizace webových stránek
— plakáty a propagační tiskoviny
— a další…

Typografie

— pečlivá sazba češtiny, sazba cizích (i nelatinkových) jazyků
— profesionální lokalizace písem včetně kerningu pro PC i Apple
— opravy starých fontů, převody fontů mezi platformami, konzultace problémů s fonty
— úplná nabídka služeb spojených s fonty na fontservis.typo.cz
— pomoc při výběru vhodného písma
— analýzy stávajícího grafického řešení novin a časopisů
— účast v porotách rozhodujících o vhodném grafickém řešení

Výroba

— spolupracujeme s osvědčenými tiskárnami, vaše tiskoviny vám dodáme tzv. „na klíč“
— webové stránky kompletně zpracují naši kolegové, profesionálové z firmy Vizus
— používáme grafický software Adobe Creative Suite 3