Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Tiskoviny, které jsme navrhovali pro energetickou společnost MVV Energie CZ, spojovala jednoduchá elegance, důraz na čitelnost a perfektní řemeslné provedení. Obzvláště velkou péči jsme věnovali koncepci firemního zpravodaje MVV News, jehož úprava je společným dílem Radka Siduna a Filipa Blažka. Snad nejobtížnějším úkolem bylo nalézt písmo, které by vhodně doplňovalo titulkový Frutiger předepsaný grafickým manuálem. V náročných testech nakonec obstála Utopia Roberta Slimbacha. Výjimečnost všech tiskovin umocňují původní fotografie Kryštofa Blažka.

MVV news

MVV news

MVV news

MVV news

MVV news

MVV news