Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Moderní řízení je odborný měsíčník o nových trendech v řízení – manažerský digest. Přináší zahraniční i domácí know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů, analýzy a výsledky výzkumů, případové studie a zkušenosti z řízení firem.

Časopis Moderní řízení ve druhé polovině roku 2012 společně se třemi dalšími časopisy nakladatelství společně graficky upravili Olga Benešová a Filip Blažek. Základním požadavkem klienta bylo oživit strohé černobílé magazíny, dodat jim výrazný charakter, a tím je učinit pro čtenáře i inzerenty atraktivnější.

Základní principy layoutu mají všechny časopisy společné, každý titul má ale vlastní titulkové písmo, škálu čtyř barev, geometrický prvek a ilustrátora. Moderní řízení charakterizuje titulkové písmo Tabac Slab Light, výrazné tóny barev, čtverec a kresby Felixe.

Moderní řízení

Moderní řízení

Moderní řízení

Moderní řízení

Moderní řízení