Michal Hartl — Vystudoval obor dějiny umění na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze; absolvoval studijní pobyty v Lipsku a Vídni. V letech 2006—2008 pracoval jako projektový koordinátor v občanském sdružení Portus Praha. Ve studiu se od srpna 2008 stará o produkci zakázek a perfektní sazbu publikací.

Michal

Michal