Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Ke spolupráci s Magazínem Klubu Vltava jsme byli přizváni v roce 2002, neboť v té době byl vzhled i obsah čtvrtletníku pro posluchače rozhlasové stanice Český rozhlas 3 — Vltava nepřitažlivý. Časopis má příjemný formát a je tištěn černou a jednou přímou barvou. O úspěchu našeho grafického pojetí svědčí zájem čtenářů: počet výtisků výrazně stoupl. Se změnou šéfredaktora přišla v březnu 2005 i inovace grafické úpravy, kterou navrhl Zdeněk Franc. Časopis získal svěží, jednoduchou grafiku, byl dobře čitelný a velmi přehledný. V současné době se na časopisu již nepodílíme.

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava

Magazín Klubu Vltava