Filip Blažek *1974 / Grafickým designem se živí od roku 1993. V roce 2000 absolvoval studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Je spoluautorem publikace Praktická typografie (ComputerPress, 2000, 2004), pravidelně přispívá do odborných periodik. Je zakladatelem a členem redakce revue Typo, zabývající se typografií, grafickým designem a vizuální komunikací. Provozuje webový portál Typo.cz věnovaný českému i světovému grafickému designu. Od roku 1999 připravuje pro odbornou veřejnost přednášky na téma písmo a corporate identity. Vyučuje na Institutu digitálních médií. Je členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI a zakládajícím členem české Unie grafického designu.

Dlouhodobí spolupracovníci

Jan Dobeš / Studoval obor Kommunikationsdesign na Fachhochschule Potsdam. Zaměřuje se na knižní grafiku a tištěné produkty obecně, na oblast tvorby a aplikace corporate identity. V zimě 2003/2004 absolvoval stáž v portugalském studiu R2 design. Pro studio navrhl řadu logotypů, knižních úprav a firemních identit.

David Dubec / Zkušený operátor a designér s mnohaletou praxí. Je zaměřený především na zpracování časopisů a knih. Několik let pracoval jako grafik v Nizozemsku.

Bývalí a externí spolupracovníci

Radek Sidun / grafik
Zdeněk Franc / grafik
Berta Acarin / externí grafik
Martina Halajčuková / stážistka
Michal Hartl / produkční
Ondřej Jelínek / stážista
Bohdan Koleček / programátor
Eliška Kudrnovská / grafik
Jonáš Pergler / DTP
David Růžička / stážista
Sunita Sodhi / stážistka
Michal Muzikant / externí grafik
Jakub Havliš / stážista