Nevidtelní lidé University Karlovy
Mezinárodní festival divadlo
27 grafiků pro Evropu
EuroArt Praha
Stamicovo kvarteto
Festival Příští vlna / Next Wave
Obaly CD a DVD
Ročenka Orghast
Talichův komorní orchestr
Festival žonglování

Jsme součástí české kultury, proto podporujeme akce, jež jsou nám blízké. Dosud jsme navrhli řadu plakátů a dalších tiskovin pro festivaly nezávislého divadla či tance, upravili jsme propagační materiály několika hudebních těles. Navrhneme pro vás i obaly hudebních nosičů.