Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Časopis Human Resources Management  je odborný časopis nakladatelství Economia pro řízení lidských zdrojů. Zabývá se trendy a nástroji v oblastech strategického managementu, recruitmentu, hodnocení a odměňování, rozvoje a vzdělávání, motivace, informačních technologií.

HRM dostal ve druhé polovině roku 2012 společně se třemi dalšími časopisy nakladatelství novou grafickou úpravu, na které společně pracovali Olga Benešová a Filip Blažek. Základním požadavkem klienta bylo oživit strohé černobílé magazíny, dodat jim výrazný charakter, a tím je učinit pro čtenáře i inzerenty atraktivnější.

Základní principy layoutu mají všechny časopisy společné, každý titul má ale vlastní titulkové písmo, škálu čtyř barev, geometrický prvek a ilustrátora. Právního rádce charakterizuje titulkové písmo Tabac Slab Bold, výrazné tóny barev, trojúhelník a ilustrace Davida Böhma.

HRM

HRM

HRM

HRM

HRM

HRM

HRM