Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

V listopadu 2014 vyšlo první číslo časopisu Forum v nové grafické úpravě. Časopis je živý, každá stránka je individuálně řešená, přesto číslo drží pohromadě díky striktně dodržované síti 12 sloupců a omezenému repertoáru barev a fontů. „Chtěl jsem, aby se časopis dobře četl a byl příjemný do ruky. Proto jsme klientovi doporučil přejít ze sešitové vazby na vazbu V2 se hřbetem a tisk na kvalitní papír Munken Polar,“ říká Filip Blažek, autor grafické koncepce. Základní sazba je z písma Plantin, titulky jsou sázené autorským fontem Pozorius a některé drobné texty klasickým Akzidenz Groteskem.

Forum

Forum