Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

V roce 2006 vycházel časopis Folklor v grafické úpravě Jana Dobeše. Citlivý design kombinoval moderní typografii s tradičními motivy českého a moravského folkloru.

Folklor

Folklor

Folklor