Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Časopis Finanční management je odborný měsíčník pro strategické finanční řízení firem. Zabývá se otázkami řízení kapitálu, peněžních toků, výkonnosti firmy a řízením rizik a jejich vlivem na efektivitu a hodnotu firmy.

Finanční Management je jeden ze čtyř časopisů nakladatelství Economia, který dostal ve druhé polovině roku 2012 novou grafickou úpravu, která je společným dílem Olgy Benešové a Filipa Blažka. Základním požadavkem klienta bylo oživit strohé černobílé magazíny, dodat jim výrazný charakter, a tím je učinit pro čtenáře i inzerenty atraktivnější.

Základní principy layoutu mají všechny časopisy společné, každý titul má ale vlastní titulkové písmo, škálu čtyř barev, geometrický prvek a ilustrátora. Finanční management charakterizuje titulkové písmo Tabac Sans Bold, pastelové tóny, kruh a ilustrace Radany Přenosilová.

Finanční management

Finanční management

Finanční management

Finanční management

Finanční management