Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Filosofický časopis je vědecká revue otevřená pluralitě filosofických názorů. Nabízí vážným zájemcům o filosofii v jejím nejpůvodnějším smyslu — totiž jako hledání moudrosti, pravdy, dobra, krásy a smyslu života — hodnotné studie, překlady, informace, recenze a zprávy. Časopis vychází 6× ročně a vydává ho Filosofický ústav AV ČR.

Grafickou úpravu navrhl na konci roku 2006 Honza Dobeš, na obálce spolupracoval Filip Blažek. Klient nás požádal, abychom navrhli takové řešení grafické úpravy vnitřních stran, na kterém by mohl pokračovat jejich interní grafik. Jelikož jsme byli omezeni rozpočtem, využili jsme písem operačního systému MS Vista v kombinaci s Andulkou Františka Štorma, jíž se sází většina článků.

Filosofický časopis