Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Grafická koncepce obálky a layoutu časopisu pro nakladatelství Wagner Press. Cílem bylo vytvořit takový návrh, který by byl maximálně variabilní pro nejrůznější typy článků a zároveň jednoduchý, aby sazba jednotlivých čísel mohla vznikat v grafickém studiu vydavatele.

Osobitost dodávají časopisu výrazné titulky a perexy z písma Gloriola Tomáše Brousila, texty jsou sázené neutrální rodinou ITC Charter. Design časopisu (navržený v roce 2008) vychází ze zaměření na cílovou skupinu manažerů a podnikatelů.

Facility Manager

Facility Manager 

Facility Manager

Facility Manager