Nevidtelní lidé University Karlovy
Mezinárodní festival divadlo
27 grafiků pro Evropu
EuroArt Praha
Stamicovo kvarteto
Festival Příští vlna / Next Wave
Obaly CD a DVD
Ročenka Orghast
Talichův komorní orchestr
Festival žonglování

Již několik let vzniká grafická úprava tiskovin festivalu EuroArt Praha v našem studiu. Stěžejním materiálem je vždy programová brožura na celou sezonu. Brožura je svázána kroužkovou vazbou, která umožňuje divákům v koncertním sále kdykoli tiše nahlédnout na stránku koncertu. Součástí celého balíku tiskovin jsou i bianko plakáty a letáky, na něž jsou aktuální informace o koncertech doplňovány běžnou kopírkou. Tiskoviny jsou elegantní, náklady minimální. Na ukázkách jsou brožury z let 2002—2009.

EuroArt Praha

EuroArt Praha

EuroArt Praha

EuroArt Praha

EuroArt Praha

EuroArt Praha

EuroArt Praha

EuroArt Praha