Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Pro Českou asociaci pro psychické zdraví (ČAPZ) jsme v roce 2008 navrhli grafickou úpravu časopisu Esprit. Naším cílem bylo časopis zatraktivnit a oživit, ovšem se zachováním původního rozpočtu.

Studenou modrou barvu původní grafické úpravy jsme nahradili vřelou oranžovou, která je zároveň jednou ze dvou firemních barev ČAPZ. Zvětšili jsme textové písmo (Republic) a přidali titulkové písmo Auto. Nadpisy z kaligrafické kurzivy tohoto písma dodaly časopisu lidský prvek, který v předchozí grafické úpravě chyběl. Realizovali jsme 5 čísel; od roku 2009 přípravuje časopis citlivě a v duchu naší grafické úpravy jiné studio.

Esprit

Esprit

Esprit