Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Grafická úprava časopisu Development News od Honzy Dobeše a Filipa Blažka vznikla v úzké spolupráci s redakcí. Společně jsme analyzovali neduhy původní úpravy a hledali nová řešení. Časopis má novou jednodušší strukturu, jednotlivé bloky jsou navíc barevně odlišeny, zcela přepracována byla i navigace. Zakázka byla realizována v roce 2011.

Sazbu jednotlivých čísel zajišťuje interní grafické studio vydavatelství Wagner Press.

Development News

Development News

Development News

Development News

Development News

Development News

Development News

Development News