Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Na jaře 2012 vyšlo první číslo šedesátého ročníku časopisu Česká literatura v nové grafické úpravě Honzy Dobeše. Grafický návrh, který Honza pro studio Designiq navrhl, zvítězil v soutěži pořádané redakcí časopisu a odborně zaštítěné Martinem Pecinou.

Časopis je tištěn na do žluta tónovaném kvalitním papíru a sázen je písmem Pentagraf Františka Štorma. Každý ročník bude mít svou dominantní barevnost, jednotlivé obálky však mají v rámci barevnosti zvolené pro daný rok odlišně tónovanou kompozici písmen na obálce a liší se i barvou hřbetu.

Česká literatura

Česká literatura