Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Naše studio má s tvorbou časopisů a novin mnohaletou zkušenost — podíleli jsme se na úpravě více než desítky periodik. Grafická úprava musí především sloužit čtenáři. Snažíme se, aby naše řešení byla nevtíravá, ale přesto výrazná a originální. Pečlivě volíme optimální písma. Vždy řešíme časopis jako celek: od kompozice stránek po nejmenší detaily.