Botanická zahrada Praha
Rubikon
Tři kopečky
Prodejna roku
Vysoká škola podnikání
Mezinárodní festival Divadlo
Chapiteau
Kerio Technologies
Belmond
Enesa
nuscreen
Institut digitálních médií
Syntea
Bona
Softcom
Český rozhlas D-dur
Vida Centrum
Divadelní centrum
Via Fontes
EcoTerra
Sociologický časopis
Pražská scéna
Nejen léky

Logo obecně prospěšné společnosti Bona, která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných životních podmínek.Logo navrhl v roce 2004 Radek Sidun.

Bona