Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Návrh Filipa Blažka zvítězil v konkursu na nový design časopisu Beverage & Gastro, který vydává Wagner Press. Cílem grafické úpravy bylo dát čtenáři vyšší komfort při čtení, čemuž odpovídá nejen velkorysé zrcadlo vnitřních stran, ale také práce s bílou plochou nebo sazba půvabnou a dobře čitelnou antivkou Weiss doplněnou titulkovým Daxem. Vylepšena byla orientace v časopisu, každá rubrika má jasně definovanou barvou a barevným pruhem u titulku je zvýrazněn začátek každé z nich. Výrazně upravena byla i obálka, které dominuje barevný portrét osobnosti, se kterou je v čísle otištěn rozhovor. Grafická úprava magazínu byla navržena s ohledem na fakt, že sazba jednotlivých čísel vzniká v interním studiu nakladatelství Wagner Press.

Beverage & Gastro

Beverage & Gastro

Beverage & Gastro

Beverage & Gastro

Beverage & Gastro

Beverage & Gastro

Beverage & Gastro