Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Měsíčník Bankovnictví vydavatelství Economia prošel kompletní proměnou grafické úpravy, která je dílem Filipa Blažka. Klient požadoval zejména seriózní a elegantní vzhled, vzdušnost a lepší práci s fotografiemi.

Bankovnictví je odborný měsíčník pro profesionální finance. Obsahuje analýzy kapitálových a finančních trhů, informace o trendech v bankovním sektoru a jeho managementu, nových produktech a technologiích.

S prvním lednovým číslem roku 2012 se změnila jak titulní strana časopisu včetně loga, tak celkový layout, použité písmo a částečně i barevnost. Grafická úprava je vzdušnější, grafy a tabulky byly zjednodušeny, veškeré fonty jsou z rodiny Tabac Tomáše Brousila.

Bankovnictví

Bankovnictví

Bankovnictví

Bankovnictví

Bankovnictví

Bankovnictví

Bankovnictví

Bankovnictví