Forum Univerzity Karlovy
Vzorník písma TypeTogether
Finanční management
Právní rádce
HRM
Moderní řízení
Bankovnictví
Česká literatura
Development News
Divadelní noviny
Filosofický časopis
Facility Manager
Building Letters Three
Esprit
Folklor
Akce cihla 2006
Respekt
Magazín Klubu Vltava
Bosal News
Beverage & Gastro
Taneční zóna
Pozor
MVV news
Volkswagen magazín

Pro Akci cihla v severních Čechách jsme navrhli a vysázeli noviny, které vyšly jako speciální příloha lokálních deníků Bohemia. Při tvorbě návrhu jsme se zúročili zkušenosti z práce na dalších periodikách, na kterých jsme se podíleli, jako byl týdeník Respekt nebo soutěžní návrh pro slovenský deník SME. Příloha je kompletně sázená písmy z rodiny Scala. Noviny vydalo občanské sdružení Jurta, které pořádalo severočeskou kampaň Akce cihla v roce 2006.

Akce cihla 2006

Akce cihla 2006